logo

Kontakt

Grundschule Hasenweg

Hasenweg 40
22393 Hamburg
Tel: 040/ 428 96 44 – 0
 
e-Mail: grundschule-hasenweg@bsb.hamburg.de
Elternrat: elternrat.hasenweg@gmx.de